Dorota Metera

Dorota Metera – Absolwentka Wydziału Ogrodniczego SGGW, od ponad 30 lat profesjonalnie zajmuje rolnictwem ekologicznym.

Od 2002 r. jest Prezesem Zarządu BIOEKSPERT Sp. z o.o. – jednostki certyfikującej w rolnictwie ekologicznym.

Od 1983 r. prowadziła i tłumaczyła szkolenia na temat rolnictwa ekologicznego i programów rolno-środowiskowych. Jest autorką, współautorką, redaktorką i tłumaczką z języka niemieckiego 13 pozycji książkowych z tego zakresu.

Od 2016 r. jest członkiem Rady do spraw Rolnictwa Ekologicznego Ministrze Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Od 2009 r. jest przedstawicielem polskich organizacji członkowskich i członkiem Rady IFOAM EU Group (International Federation of Organic Agriculture Movements), od 2016 r. jest Wiceprzewodniczącą Rady IFOAM EU Group.

Ma doświadczenie i wiedzę na temat polityki rolnej w UE, rozwoju obszarów wiejskich, programów rolnośrodowiskowych, rolnictwa ekologicznego, problemów środowiskowych rolnictwa i ochrony przyrody.

W 2009 r. odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi.