Ewelina Hallmann
ewelina-hallmannDr hab. Ewelina Hallmann –  Kierownik Katedry Żywności Funkcjonalnej, Ekologicznej i Towaroznawstwa na Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji.

W roku 2003 obroniła doktorat z uprawy pomidorów pod osłonami (jeszcze w systemie konwencjonalnym).

Od roku 2004 współpracowała z Zakładem Żywności Ekologicznej, a rok później zaczęła prace badawcze w kierunku badań jakościowych warzyw i owoców ekologicznych.

W roku 2013 uzyskała tytuł doktora habilitowanego nauk rolniczych z dyscypliny technologia żywności i żywienie człowieka, specjalizacja: żywność ekologiczna.

Jej specjalizacją jest analiza jakościowa owoców i warzyw z produkcji ekologicznej, a w szczególności ocena związków biologicznie czynnych w surowcach roślinnych i porównanie ich z żywnością konwencjonalną.

Prowadzi badania naukowe, analizy chemiczne. Jest autorem wielu metod analitycznych, pozwalających na oznaczenia zawartości związków polifenolowych, witamin i karotenoidów w materiałach roślinnych. Interesuje się również porównaniem i aspektami jakościowymi dawnych odmian owoców i warzyw, a także roślinami dziko-rosnącymi i tymi pozyskiwanymi ze stanu naturalnego.

W jej dorobku naukowym jest ponad 500 artykułów naukowych i popularno-naukowych związanych z tematyką jakości żywności ekologicznej. Prowadzi wykłady i ćwiczenia dla studentów z zakresu Żywności Ekologicznej, Żywności Ekologicznej i Tradycyjnej oraz Nowoczesnych Metod Analizy Żywności.

Do chwili obecnej wypromowała ponad 140 dyplomantów na dwóch stopniach kształcenia (magistranci i inżynieranci).

Uczestniczy w realizacji licznych grantów naukowych badawczych i środowiskowych krajowych i zagranicznych.