organic bio ekologia Najnowsze dane dotyczące rolnictwa ekologicznego w Polsce (2017) – Ekologia Organic Leaf
InformacjeRynekWiedza

Najnowsze dane dotyczące rolnictwa ekologicznego w Polsce (2017)

Image
Autor artykułu:
Zbigniew Kozłowski

Rok 2017 przyniósł spadek ogólnej liczby producentów ekologicznych w odniesieniu do 2016 roku. W 2016 w systemie kontroli i certyfikacji w produkcji ekologicznej było 23 375 podmiotów, w tym 22 435 producentów rolnych i 705 zakładów przygotowujących produkty ekologiczne (zgodnie z definicją przetwarzania na potrzeby rolnictwa ekologicznego są to wszystkie czynności związane z konserwowaniem lub przetwarzaniem produktów rolnictwa ekologicznego włącznie z ubojem i rozbiorem produktów pochodzenia zwierzęcego, a także pakowanie, znakowanie lub wprowadzanie zmian w oznakowaniu odnoszącym się do ekologicznej metody produkcji). Ogólna liczba podmiotów objętych systemem w 2017 roku spadła o 1975 podmiotów i wyniosła 21400. Spadek ten dotyczy jednak wyłącznie producentów rolnych, których w 2017 roku było 20257 (spadek o 2187).

 

Wraz ze spadkiem ilości producentów rolnych zaszły także zmiany w powierzchni upraw
w systemie rolnictwa ekologicznego. Areał ze statusem ekologicznym spadł o 48 tys. ha z prawie 431 ha w 2016 r. do prawie 383 tys. ha w 2017 r. Jednocześnie wzrosła powierzchnia upraw będących w okresie przestawiania na produkcję ekologiczną – z 106 tys. ha w 2016 do 112 tys. ha w 2017 r. Tym niemniej ogólna powierzchnia w systemie produkcji ekologicznej zmniejszyła się z 537 tys. ha w 2016 do 495 tys. ha w 2017 roku. Spadek ten stanowi niecałe 8% ogółu powierzchni w sektorze ekologicznym.

 

Największe spadki powierzchni zanotowano w odniesieniu do sadów jabłoniowych. Powierzchnia sadów jabłoniowych w systemie produkcji ekologicznej spadła z 12,5 tys. ha w 2016 do 5,4 tys. ha w 2017, lecz jednocześnie ilość jabłek które trafiły na rynek w jakości ekologicznej obniżyła się tylko nieznacznie, 16,5 tys. ton w 2016 r. do 14,5 tys. ton w 2017 r. (spadek o 2 tys. ton).

 

Spadek powierzchni dotyczył także trwałych użytków zielonych (ze 116 tys. ha w 2016 do 95 tys. ha TUZ ekologicznych – spadek o 21 tys. ha), ale powierzchnia TUZ będąca w okresie konwersji utrzymała się na podobnym poziomie (odpowiednio 21 tys. ha w 2016 i 21 tys. ha w 2017 r.).

 

W 2017 r. zanotowano spadek w uprawach warzywnych, z 35 tys. ha do 26 tys. ha (spadek o 9 tys. ha). Nie przełożył się jednak na spadek produkcji oraz wydajności. W 2017 roku produkcja z upraw warzywnych która trafiła na rynek w jakości ekologicznej wzrosła z 46 tys. ton w 2016 r. do 51 tys. ton (wzrost o 5 tys. ton), a wydajność upraw wzrosła z 1,3 t/ha do 1,9t/ha.

 

Jednocześnie zmiany w strukturze upraw wykazują wzrost powierzchni zbóż, zarówno ekologicznej (z 81 tys. ha w 2016 do 87 tys. ha w 2017 – wzrost o 6 tys. ha) jak i w okresie konwersji (z 20 tys. ha do 29 tys. ha – wzrost o 9 tys. ha). Wzrosła także produkcja zbóż ekologicznych, ze 151 tys. ton do 176 tys. ton (wzrost o 25 tys. ton – 16%) oraz wydajność upraw zbóż z 1,45t/ha w 2016 do 1,65 t/ha w 2017 r.

 

Wzrost zanotowano także w odniesieniu do upraw roślin strączkowych i białkowych – areał ekologiczny wzrósł z 8 tys. ha do 10,6 tys. ha, produkcja z 12 tys. ton do 15 tys. ton, a wydajność z 1,16 t/ha do 1,44 t/ha.

 

W przypadku upraw winorośli, zaobserwowano niewielki wzrost powierzchni ekologicznej (wzrost o 9 ha ze 196 ha w 2016 do 205 ha w 2017), Jednocześnie znacznie wzrósł areał winorośli będący w okresie konwersji na produkcję ekologiczną (wzrost o 23 ha z 61 ha w 2016 do 84 w 2017 r.).

 

W odniesieniu do sektora ekologicznej produkcji zwierzęcej, stwierdzono niewielki spadek pogłowia krów mlecznych (o 489 szt. z 11866 w 2016 r. do 11377 w 2017 r.), ale jednocześnie wzrosła wydajność mleczna z 2,1 t. w 2016 r. do 2,3t mleka/zwierzęcia/rok. Spadła także ilość bydła utrzymywanego na mięso z 8433 w 2016 r. do 8096 szt. (spadek o 337 szt.). Spadek pogłowia dotyczył także trzody chlewnej. Ilość tuczników spadła o 792 szt. z 2627 do 1835 szt. Podobnie spadła ilość macior z 342 do 252 (spadek o 183 szt.). Produkcja akwakultury ekologicznej także zanotowała niewielki spadek, z 19t w 2016  do 17 t. w 2017. Głównym gatunkiem utrzymywanym w akwakulturze ekologicznej jest karp i jego udział w produkcji ogólnej wyniósł w 2017 r. 94%.

 

Wzrost pogłowia w 2017 r. w odniesieniu do 2016 r. dotyczył drobiu. Wzrosła ilość brojlerów z 36,3 tys. szt. do 38,3 tys. szt. (wzrost o 2 tys.) oraz kur nieśnych ze 180 tys. szt. do 184 tys. szt. (wzrost o 4 tys. szt.). Nieśność utrzymała się na poziomie 110 jaj/kury/rok. Produkcja jaj kurzych utrzymała się na poziomie 20 mln szt.

 

W 2017 roku zaobserwowano wzrost o 1,2 tys. ton produkcji mleka krowiego ekologicznego  – z 24,8 tys. ton w 2016 r. do 26 tys. ton.

 

W 2017 roku wzrosła o 90 do 795 liczba zakładów przygotowujących produkty ekologiczne, z 120 do 161 (wzrost o 41) wzrosła liczba importerów, ze 180 do 216 (wzrost o 36) wzrosła liczba eksporterów, z 5 do 7 (wzrost o 2) wzrosła liczba producentów akwakultury ekologicznej.

 

W sektorze przetwórstwa zanotowano wzrost ilości przetwórców produktów akwakultury z 6 w 2016 r. do 11 w 2017. Wzrosła także ilość przetwórców napojów z 24 do 32. Pozostałe gałęzie przetwórstwa pozostały na zbliżonym poziomie, jak w roku poprzednim.

 

 

Zachęcam do zapoznania się również ze sprawozdaniami z realizacji Ramowego Planu Działań dla Żywności i Rolnictwa Ekologicznego w Polsce:

Link do sprawozdań

 

 

źródło i autor: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.