organic bio ekologia Rejestr inspektorów – Ekologia Organic Leaf
InformacjeMinisterstwo

Rejestr inspektorów

Zgodnie z art. 21 ust. 1 oraz art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 497), upoważnione jednostki certyfikujące w rolnictwie ekologicznym od dnia 1 stycznia 2011 r. zobowiązane są do przeprowadzania kontroli wyłącznie za pośrednictwem osób wpisanych do rejestru inspektorów rolnictwa ekologicznego, prowadzonego przez Głównego Inspektora JHARS. Rejestr jest prowadzony na stronie internetowej administrowanej przez Inspekcję JHARS i zawiera imiona i nazwiska osób wpisanych do tego rejestru oraz informację o zakresie rodzajów specjalizacji do prowadzenia kontroli.

Uwaga!
Pozyskiwane dane osobowe przetwarzane są zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679) RODO w ramach obowiązku prawnego ciążącego na GIJHARS – przeprowadzanie egzaminu na podstawie art. 21 ustawy o rolnictwie ekologicznym.

Informacje o prawach osób, których dane są przetwarzane znajdują się na stronie internetowej IJHARS: www.ijhars.gov.pl w zakładce „BIP/Ochrona danych osobowych”.

Rejestr inspektorów rolnictwa ekologicznego – PDF (795,6 KB)

Informacje pochodzą ze strony:
https://ijhars.gov.pl/


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.